Dagens Stalltips

Fortplantningsdriftens inflytande på kroppen

Det gifves tillfällen inom äktenskapet, då absolut återhållsamhet blir en plikt. En större eller mindre grad af berusning är en rättmätig orsak för vare sig mannen eller hustrun att vägra den andra parten alla äktenskapliga rättigheter. Skulle konception inträffa vid ett sådant tillfälle, är det mer än antagligt, att följden skulle blifva, att en idiot eller epileptiker bragtes till världen. De under sådana omståndigheter af vetenskap och erfarenhet konstaterade fallen äro alltför talrika och af sakkunniga personer alltför noggrant observerade för att tillåta det minsta tvifvel om de fruktansvärda följderna af en under dylik förutsättning inträffande befruktning.

   Allt könsumgänge under sjukdom, likasom innan fullständigt tillfrisknande ägt rum, är i högsta grad skadligt för hvar och en personligen, men under alla förhållanden skall hvarje fortplantning af lif, innan kroppen återvunnit fullständig hälsa, otvifvelaktigt medföra som resultat aflandet af barn, hvilkas öde blir en svaghet i såväl självgåfvor som kroppsbeskaffenhet, som däremot kunna användas. (87)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback