Dagens Stalltips

Olikheter emellan könen

Med få undantag torde det kunna anses såsom regel, att i äktenskapet mannen spelar den sexuellt aktiva rollen. Det hör till sällsyntheterna, att hustrun af egen drift söker framkalla mannens intimare ömhetsbetygelser. Vanligen äro dessa för henne temligen likgiltiga, stundom till och med absolut motbjudande. Hvad maken beträffar, är förhållandet, så länge han åtnjuter god hälsa, alldeles motsatt av naturens visa ändamålsenlighet röjer sig äfven i detta fall, ty om kvinnan i detta förhållande drefves af samma starkt erotiska tendens som mannen, vore fara värdt att den manliga alstringsdriften så ofta och utan nödig hvila kallades till verksamhet, att reproduktionsförmågan antingen skulle helt och hållet förlamas eller i så hög grad försvagas, att släktet därigenom så andligen som kroppsligen förkrymptes. Hustruns passivitet utgör sålunda i själfva verket det verksammaste skydd för maken och en källa till mångfaldig välsignelse för deras afkomma. (45)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903)


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback